Op de websites Voor Jonge Helden en Achter de Regenboog vinden kinderen veel informatie en tips. Ook voor ouders staat er informatie.

Achter de Regenboog organiseert ook kinderweekenden. Kinderen verwerken dan het verlies met elkaar. Of bel, e-mail of chat met De Luisterlijn.

Blijft het moeilijk? Neem contact op met Het Baken voor hulp en advies.

Praat over uw gevoelens met familie en vrienden. Of bel, mail of chat met De Luisterlijn. Hier vindt u dag en nacht iemand om mee te praten.

Op de website van het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) staat veel informatie. U vindt er adressen waar u terecht kunt voor ondersteuning.

Après Rouw- en verliesbegeleiding en Irma Wagenvoort bieden begeleidingsgesprekken aan. Of neem contact op met ‘t Baken voor hulp en advies.

Toon organisaties

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

088 076 70 00

Landelijk Steunpunt Verlies (LSV)

Après Rouw- en verliesbegeleiding

Veenweg 7
7241 RC Lochem
06 51 06 11 76

Irma Wagenvoort - bij leven en sterven, begeleiding in de laatste levensfase, bij rouw en verlies, Sensi-therapie

De Bakkerij 45
7245 AZ Laren
06 81 18 82 90

Op de website van het Nibud vindt u informatie over inkomen na het overlijden van een partner.

Verzorgt u een kind of bent u (deels) arbeidsongeschikt? Dan krijgt u mogelijk een nabestaandenuitkering. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank staat informatie.

Is na het overlijden van uw partner uw inkomen lager? Misschien krijgt u toeslagen. Zoals zorgtoeslag of kindgebonden budget. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Bij het Budgetadviescentrum Lochem (B€L) kunt u terecht met al uw vragen over geld en budgetteren. Ze helpen ook bij het aanvragen van toeslagen en regelingen.

Kijk ook op Check waar je recht op hebt of u in aanmerking komt voor een regeling of toeslag van de gemeente Lochem. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met 't Baken.

Toon organisaties

Belastingdienst - toeslagen

0800 05 43

Nibud - geldwijzer nabestaanden

Sociale Verzekeringsbank - nabestaandenuitkering

Budgetadviescentrum Lochem (B€L)

Contactpersoon: Maaike de Weerd

0573 29 70 00

Gemeente Lochem - check waar je recht op hebt

Op de website Ongeneeslijk.nl ziet u wat stervensbegeleiding is en welke zorg daarbij komt kijken. Zorg tijdens de laatste levensfase heet palliatieve zorg. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Neem contact op met een organisatie die palliatieve zorg aanbiedt. Bijvoorbeeld Noaberhulp Zutphen e.o.

Heeft u vragen over euthanasie? Bespreek deze met uw huisarts. Of neem contact op met de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Toon organisaties

Ongeneeslijk.nl

Nieuws, informatie en lotgenotencontact voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten

Rijksoverheid - palliatieve zorg

Over palliatieve zorg

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE)

020 62 00 690

Noaberhulp Zutphen e.o.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg, aangesloten bij landelijke vereniging VPTZ.

Bezoeken alleen op telefonische afspraak.

Postadres

Thorbeckesingel 2
7204 KS Zutphen
06 10 46 54 95