Huishoudens met een laag inkomen kunnen ook in 2023 weer in aanmerking komen voor de energietoeslag. Deze energietoeslag is een bedrag van € 1300,00 per huishouden, als steuntje in de rug om de energierekening te kunnen blijven betalen. 

Wanneer komt u in aanmerking voor de energietoeslag 2023?

U heeft recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm die op uw situatie van toepassing is. Daarnaast moet u 21 jaar of ouder zijn en in de gemeente Lochem wonen. Naast deze basisvoorwaarden, is er nog een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen. Vanaf 1 december kunt u de energietoeslag 2023 aanvragen. Op het aanvraagformulier leest u dan welke voorwaarden er nog meer zijn.

Hoe kunt u aanvragen?

Vanaf 1 december staat op de website van ’t Baken www.bakenlochem.nl/energietoeslag het aanvraagformulier voor de energietoeslag 2023. U heeft dan wel uw DigiD-code nodig. Heeft u dit niet, dan kunt u contact opnemen met ’t Baken. Zij sturen u dan een formulier per post.

Heeft in u 2022 energietoeslag ontvangen?

Dan hoeft u niet meteen opnieuw een aanvraag te doen!

Het kan zijn dat u automatisch de energietoeslag 2023 krijgt. U krijgt uiterlijk 1 december van ons een brief hierover.

Hulp bij energiebesparing

U kunt op verschillende manieren energie, en dus geld, besparen. Lochem Energie kan u hiermee helpen. Ze kunnen u bijvoorbeeld tips geven om zuiniger met energie om te gaan, u helpen om uw woning energiezuiniger te maken of apparaten die veel energie verbruiken te vervangen.

U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen via: hulp@energierekeningonbetaalbaar.nl of telefoonnummer 06-11220692 of kijk op www.energierekeningonbetaalbaar.nl

Minimaregelingen zijn er. Maak er gebruik van!

We vinden het belangrijk dat iedereen zo goed mogelijk mee kan doen in de Lochemse samenleving. De gemeente Lochem heeft verschillende minimaregelingen waar u gebruik van kunt maken. Zo kunt u die onverwachtse kosten misschien toch betalen. Of meedoen aan activiteiten die voor anderen vanzelfsprekend zijn. Op www.bakenlochem.nl vindt u alle regelingen waar u wellicht een beroep op zou kunnen doen.

Schulden en psychosociale problemen 

Heeft u schulden of psychosociale problemen? Dan kan ’t Baken mogelijk ook iets voor u betekenen.

Onze sociaal werkers helpen u verder en zorgen dat u de juiste hulp krijgt.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met ’t Baken. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer (0573) 289290.