Met hulpmiddelen en aanpassingen is veel mogelijk voor mensen met een psychische of fysieke beperking. Vraag naar de mogelijkheden bij de opleiding die u wilt gaan doen. Kijk ook op de websites Regelhulp, Leeroverzicht.nl en Expertisecentrum inclusief onderwijs.

Misschien krijgt u extra studiefinanciering. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. Ook is het soms mogelijk om een individuele studietoeslag aan te vragen bij de gemeente.

Heeft u een uitkering van het UWV? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij het UWV. Komt u er niet uit? Een medewerker van 't Baken kan u helpen of advies geven.

Toon organisaties

Rijksoverheid - handicap en studiefinanciering

Expertisecentrum inclusief onderwijs

Leeroverzicht.nl

Informatie over opleidingen en geld voor opleidingen.

Als u jonger bent dan 30 jaar kunt u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) studiefinanciering aanvragen. Wie ouder is dan 30 jaar maar jonger dan 55 jaar, kan bij DUO een levenlanglerenkrediet aanvragen. Dit is een lening om uw opleiding mee te betalen.

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget krijgen. Dat is geld voor het volgen van een opleiding. Het STAP-budget vraagt u aan bij UWV. Kijk op de website Rijksoverheid - STAP-budget voor meer informatie.

Misschien kunt u een scholingsvoucher krijgen. Een scholingsvoucher is een bedrag dat u helpt een opleiding te volgen. Als u uitzendkracht bent, kunt u een scholingsvoucher aanvragen bij Doorzaam.

Heeft u een beperking? Dan krijgt u misschien van de gemeente een individuele studietoeslag om uw inkomsten aan te vullen.

Als u op het voortgezet onderwijs zit, kunt u misschien een tegemoetkoming voor scholieren krijgen. U moet dan tussen de 18 en 30 jaar zijn. Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van Rijksoverheid.

Op de website Leeroverzicht.nl staat veel informatie over opleidingen en geld voor opleidingen.

Wilt u met een opleiding uw kans op werk vergroten? Neem contact op met 't Baken voor advies en informatie.

Doe een beroepskeuzetest op de website Werk.nl. Kijk ook op de websites Opleiding & Beroep en Leeroverzicht.nl.

Heeft u een uitkering van het UWV? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij het UWV. Komt u er niet uit? Een medewerker van 't Baken kan u helpen of advies geven.

Toon organisaties

Opleiding en Beroep

Leeroverzicht.nl

Informatie over opleidingen en geld voor opleidingen.