Tijjdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland.

Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een afspraak. Tijdens die afspraak onderzoekt de gemeente samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De gemeente maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

  • welke lessen u gaat volgen
  • welke hulp u kunt krijgen
  • hoe u de inburgering afsluit. Dit is een examen.

U moet binnen 3 jaar inburgeren. Staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

U kunt ook vrijwillig inburgeren.

Lees meer over inburgeren op de websites Inburgeren en Rijksoverheid - inburgeren.

Of ga naar Vluchtelingenwerk Nederland in Lochem. Vrijwilligers helpen u met dingen als wonen, taal en werk. U kunt hier ook een inburgeringscursus volgen.

Toon organisaties

Gemeente Lochem

Hanzeweg 8
7241 CR Lochem
0573 28 92 22

Vluchtelingenwerk Nederland - Lochem

Graanweg 1
7242 AT Lochem
026 383 84 88

Een taalcoach helpt u oefenen met de Nederlandse taal.

Vind een taalcoach in de buurt op de website Het begint met taal.

Een taalvrijwilliger kan u ook helpen. U vindt een vrijwilliger bij het Taalhuis. Of ga naar een Taalpunt in de bibliotheek. Hier vindt u eenvoudige leesboeken. Ook kunt u op de computer oefenen met speciale programma's en websites.

Wilt u een cursus Nederlands volgen, bijvoorbeeld voor uw inburgering? Vluchtelingenwerk Nederland geeft cursussen. Meer scholen en cursussen staan op de website Ik wil inburgeren.

Toon organisaties

Het begint met taal - Taalcoach

Bibliotheek Gorssel

Hoofdstraat 45
7213 CR Gorssel
0575 49 20 45

Bibliotheek Lochem

Dr. Rivestraat 3
7241 AS Lochem
0573 25 27 27

Taalhuis Lochem-Zutphen

Doctor Rivestraat 3
7241 AS Lochem
Postbus 4136
7200 BC Zutphen
06 25 29 63 86

Misschien kunt u uw diploma laten erkennen. Dan vindt u makkelijker werk of een vervolgopleiding. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Toon organisaties

Rijksoverheid - Buitenlands diploma erkennen

Als vluchteling mag u een opleiding volgen. Dan is het makkelijker om een baan te vinden.

  • Het UAF helpt vluchtelingen bij werk en studie.
  • Op de website Werkwijzer Vluchtelingen staat informatie over de regels.
Toon organisaties

UAF

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

030 252 08 35

Werkwijzer Vluchtelingen

Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Cliëntondersteuning vindt u bij 't Baken en MEE Oost.

Toon organisaties

Nationale Ombudsman

Postbus 93122
2509 AC Den Haag
0800 33 55 555

MEE Oost - cliëntondersteuning

Contactpersoon: Dofien Houwer

06 46 37 86 19