Vrijwilligerswerk is onbetaald werk dat u doet voor anderen of voor de samenleving. Er zijn veel soorten vrijwilligerswerk: van zorgen voor anderen tot werken in de natuur. Hier vindt u informatie over het werken als vrijwilliger.

Vrijwilligerswerk wordt niet betaald, maar levert veel op. Een goed gevoel, u doet nieuwe (werk)ervaring op en leert nieuwe mensen kennen. Medewerkers van de Vrijwilligerscentrale kunnen u helpen vrijwilligerswerk te vinden dat bij u past. U kunt ook zelf op zoek. Op de website van de Vrijwilligerscentrale staan vacatures.

Of neem rechtstreeks contact op met de organisatie waar u vrijwilligerswerk voor wilt doen, zoals een sportvereniging, een organisatie of vereniging.

De gemeente heeft een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten voor vrijwilligers die wonen en ingeschreven staan in de gemeente Lochem. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

Heeft u schade? Meld het via de website van de gemeente.

Toon organisaties

Gemeente Lochem - vrijwilligersverzekering

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. De organisatie waar u vrijwilligerswerk gaat doen kan erom vragen. Met de VOG laat u zien dat uw gedrag in het verleden geen probleem is voor het vrijwilligerswerk.

Voor vrijwilligers is de VOG soms gratis. Kijk voor informatie op de website van Justis.

Vraag aan de organisatie waar u werkt of zij de aanvraag online voor u kunnen klaarzetten. Kan de organisatie dit niet? Vul dan het aanvraagformulier in.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

Toon organisaties

Gemeente Lochem - verklaring omtrent het gedrag

Justis - aanvraagformulier VOG

Als u een vergoeding voor uw vrijwilligerswerk krijgt, moet u dat opgeven bij de Belastingdienst. Of u belasting moet betalen, hangt af van de hoogte van de vergoeding. Kijk op de website van de Belastingdienst voor de regels.

Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? Vraag dan eerst toestemming aan uw contactpersoon bij de 't Baken of bij het UWV. Het vrijwilligerswerk mag er niet voor zorgen dat u niet meer beschikbaar bent voor een betaalde baan.

Ook een vergoeding moet u melden bij uw contactpersoon bij 't Baken of bij het UWV. De vergoeding kan gevolgen hebben voor uw uitkering.

Lees meer over vrijwilligerswerk met een uitkering op de website van UWV. Ook de Vrijwilligerscentrale of de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet, kunnen u informatie geven.

Toon organisaties

Vrijwilligerswerk.nl

Landelijke website met algemene informatie over vrijwilligerswerk. 

Vrijwilligerscentrale Gemeente Lochem

Woensdag en vrijdag: 9.30 - 11.30 uur in het Stadshuus (Markt 3, Lochem).

Bellen of mailen voor een afspraak op een andere dag kan ook.

Dr. Rivestraat 1
7241 AS Lochem
Postbus 196
7240 AD Lochem
057 329 70 00

UWV - vrijwilligerswerk met een uitkering

Belastingdienst - vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk.nl - vergoedingen voor vrijwilligers

Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Cliëntondersteuning vindt u bij 't Baken en MEE Samen.

Toon organisaties

Nationale Ombudsman

Postbus 93122
2509 AC Den Haag
0800 33 55 555

MEE Samen - cliëntondersteuning

Contactpersoon: Dofien Houwer

088 633 0633