Bel met Veilig Thuis. Zij staan dag en nacht klaar met advies en hulp. Zij kunnen zorgen voor opvang als u thuis niet meer veilig bent. Dat kan ook op een geheime plek zijn. Uw kinderen mogen mee.

Is het niet veilig om te bellen? Ga dan naar de apotheek en noem het codewoord 'Masker 19'. De mensen bij de apotheek brengen u in contact met hulpverleners van Veilig Thuis. Als u samen met uw partner de apotheek bezoekt, neemt de apotheker zelf contact op met Veilig Thuis.

Wilt u met iemand praten? Dat kan met iemand van De Luisterlijn. Op de website van Slachtofferhulp kunt u in contact komen met lotgenoten. Uw huisarts kan u ook verder helpen. U kunt altijd contact opnemen met een medewerker van ’t Baken voor hulp en advies.

Toon organisaties

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk.

0800 20 00 (gratis)

Slachtofferhulp

Biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.

0900 01 01

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

088 076 70 00

Slachtofferhulp - forum huiselijk geweld

Bespreek het met uw huisarts.

Bel voor hulp en advies met Veilig Thuis. U hoeft uw naam niet te noemen.

Toon organisaties

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk.

0800 20 00 (gratis)

Bel de politie of ga langs. Wilt u liever anoniem een melding doen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. U kunt bellen of online uw melding doorgeven.

Ook kunt u contact opnemen met Veilig Thuis. Dit kan ook anoniem. Zij geven u advies en helpen u verder.

Denkt u dat een kind of oudere wordt mishandeld? Op de website Ik vermoed huiselijk geweld leest u hoe u het kind of de oudere kunt helpen.

Toon organisaties

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk.

0800 20 00 (gratis)

Ik vermoed huiselijk geweld bij een kind

Politie - anoniem iets melden

0800 70 00

Ik vermoed huiselijk geweld bij een oudere