Via 't Baken kan uw kind jeugdhulp krijgen. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. Of als uw kind spijbelt of depressief is.

Jeugdhulp krijgt uw kind thuis of bij een zorgverlener. Lees meer over soorten jeugdhulp op de website van de Rijksoverheid. Op de website van ZorgRegio Midden-IJssel/Oost-Veluwe kunt u zien welke zorgaanbieders er zijn.

Een medewerker van 't Baken kijkt samen met u en uw kind welke hulp voor uw kind het beste is. Neem contact op met ’t Baken voor meer informatie en advies. De medewerker kan u ook uitleggen hoe jeugdhulp betaald wordt.

Toon organisaties

ZorgRegio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

Rijksoverheid - soorten jeugdhulp

Neem contact op met ‘t Baken. Een medewerker van 't Baken kijkt samen met u en uw kind welke hulp het beste is.

Geld voor jeugdhulp komt van de gemeente. Dit kan op 2 manieren:

 • Zorg in natura: de gemeente regelt de zorg voor uw kind en betaalt de zorgverlener.
 • Persoonsgebonden budget (pgb): u krijgt geld waarmee u zelf de zorg voor uw kind inkoopt. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De gemeente beslist of u het geld krijgt.

Neem contact op met ’t Baken voor meer informatie en advies.

Voor hulp neemt u contact op met 't Baken. Vindt u het prettig dat er dan iemand met u meedenkt of meekijkt? Vraag gerust of vrienden, familie of kennissen u willen bijstaan. Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Vraag het dan aan een vrijwilliger.

Of vraag naar cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij:

 • het vinden en regelen van de juiste hulp
 • het begrijpen van de regels en het invullen van formulieren
 • het contact met de gemeente en (zorg)organisaties

Een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk. Hij of zij kijkt altijd wat het beste is voor u. U kunt rechtstreeks een afspraak maken voor cliëntondersteuning. Neem daarvoor contact met MEE Oost. Kijk op de website van MEE Oost voor meer informatie.

Is die hulp niet genoeg? Schakel dan een mantelzorgmakelaar in. U vindt een mantelzorgmakelaar op de website van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars. Een mantelzorgmakelaar is niet gratis. Misschien vergoedt uw zorgverzekering de kosten. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Toon organisaties

Vrijwilligerscentrale Gemeente Lochem

Woensdag en vrijdag: 9.30 - 11.30 uur in het Stadshuus (Markt 3, Lochem).

Bellen of mailen voor een afspraak op een andere dag kan ook.

Dr. Rivestraat 1
7241 AS Lochem
Postbus 196
7240 AD Lochem
057 329 70 00

MEE Oost

Terborgseweg 6
7005 BA Doetinchem
Postbus 517
7005 BA Zwolle
0314 34 42 24

Adviespunt Zorgbelang

Onafhankelijke cliëntenondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz).

0900 243 81 81 / 026 202 06 20

De vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtbureau Jeugdhulp (AKJ) helpt u bij vragen of klachten. De hulp is altijd gratis.

De vertrouwenspersoon:

 • geeft informatie en advies
 • geeft antwoord op vragen en legt uit hoe de hulpverlening werkt
 • vertelt over de rechten en keuzes die u heeft
 • gaat samen met u op zoek naar oplossingen bij problemen in de hulpverlening
 • kan helpen met het schrijven van een klachtenbrief of meegaan naar gesprekken
Toon organisaties

AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Vragen of klachten over jeugdhulp? Bel, mail of chat online met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ondersteuning is gratis.

Chat open: ma t/m do 16.00 - 20.00 uur en vrijdag 15.00 - 17.00 uur (zie chatbutton op de website)

088 555 10 00

Als u voor uw kind hulp vraagt, zal een medewerker van 't Baken daarvan een dossier aanleggen. Daarin vindt u:

 • gegevens van uw kind en het gezin (adres, geboortedatum, verzekering)
 • informatie over de hulp die uw kind krijgt
 • plannen en besluiten, maar ook brieven, e-mails en verslaglegging

De zorgaanbieder legt mogelijk ook een dossier van uw kind aan. U kunt dit bij de zorgaanbieder navragen.